Regelmæssig tandpleje

​Sundhedsstyrelsen har den 1. april 2015 indført nye nationale kliniske retningslinjer. Ifølge disse retningslinjer bliver du fremover efter en årlig statusundersøgelse og individuel risikovurdering kaldt en grøn, gul eller rød patient.

Viser statusundersøgelsen, at du er en gul eller rød patient, skal der foretages en individuel forebyggende behandling (IFB). Når der er foretaget en IFB, gives der tilskud til mere end 1 årlig undersøgelse og tandrensning.

Den grønne patient

Du placeres i den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Du vil blive indkaldt til en statusundersøgelse med 12-24 måneders mellemrum. I forbindelse med undersøgelsen vil du kunne få en tandrensning med tilskud. Ønsker du at få tænderne renset oftere, skal du vide, at du kun kan få tilskud til tandrensning én gang om året.

Den gule patient

​Du placeres i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule og det samtidig vurderes, at du selv er i stand til at forbedre din sundhedstilstand. Du vil derfor normalt blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser om året. Du vil i det omfang, det er nødvendigt i forhold til din sygdom også kunne få tilskud til mere end én tandrensning og undersøgelse om året.​

Den røde patient

Du placeres i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og det samtidig vurderes, at du ikke selv er i stand til at få en bedre sundhedstilstand i mundhulen, fx fordi du har en generel sygdom eller får medicin, som giver mundtørhed og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg. Du vil derfor normalt blive indkaldt til flere fokuserede kontrolundersøgelser om året. Du vil i det omfang, det er nødvendigt i forhold til din sygdom, også kunne få tilskud til mere end én tandrensning og undersøgelse om året.​ Som rød patient får du tilskud til den nødvendige forebyggelse, behandling og kontrol.

​​

​​Som tandlæge er min generelle anbefaling er, at du kommer til undersøgelse 1-2 gange om året. På den måde kan huller, paradentose og tandsygdomme behandles inden det udvikler sig, og der kan i tide sættes ind med en forebyggende behandling.

Ved et almindeligt tandeftersyn tilbydes du en tandrensning, hvor tandsten fjernes, og tænderne renses for misfarvninger og belægninger.

Har du et større behandlingsbehov, aftaler vi det videre behandlingsforløb.​​

Gå regelmæssigt til tandlæge og undgå tandpine.

Ring til os på 32 58 19 00 eller skriv tilinfo@amagertandlægen.dk for mere information eller booking.

Telefon

32 58 19 00​​​

Booking

Kontakt

​TANDLÆGE LENA HØJTVED  -​ ​ ​​AMAGERBROGADE 150, 3 -​ 2300 KØBENHAVN S  - CVR: 14894977​